Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu został powołany decyzją ówczesnego J. M. Rektora prof. dr. hab. Jerzego Czernika 28 stycznia 1994 roku. Kierownikiem Zakładu oraz koordynatorem Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych został prof. Andrzej Steciwko.

W czerwcu 1994 r. Zakład Medycyny Rodzinnej został przeniesiony do nowego lokalu na Plac Dominikański 6.
27 stycznia 1997 r. odbyło się otwarcie siedziby Zakładu Medycyny Rodzinnej przy ul. Syrokomli 1.

Przez wszystkie te lata, pomimo trudności lokalowych i organizacyjnych, zespół naukowo-dydaktyczny Zakładu prowadził kształcenie lekarzy rodzinnych, intensywnie pracował naukowo, czego dowodem są liczne publikacje z tego okresu, a także organizował i uczestniczył w licznych zjazdach i konferencjach z dziedziny medycyny rodzinnej i innych.

Katedra prowadzi również intensywne kształcenie ustawiczne dla lekarzy, aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej organizując szereg konferencji naukowo-szkoleniowych, sympozjów i warsztatów dla lekarzy praktyków. Prowadzimy również szeroko zakrojoną działalność wydawniczą, oferując wiele podręczników przydatnych dla lekarzy rodzinnych i nie tylko.

Najbliższe wydarzenia:

  • UWAGA!!!!

    W związku z  remontem  pomieszczeń w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej  informujemy, że od 5  do 16 lutego kontakt telefoniczny będzie nieco utrudniony.  

  • Informacja dla studentów 203_big

      Podręcznikiem obowiązującym do egzaminu z przedmiotu medycyna rodzinna jest  MEDYCYNA RODZINNA. PODRĘCZNIK DLA LEKARZY I STUDENTÓW pod redakcją naukową Adama Windaka, Sławomira Chlabicza i Agnieszki Mastalerz-Migas. Wydawnictwo Termedia; rok…